15.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Buy now

Tiếng Nhật là ngôn ngữ chính thức tại FJP

Mặc dù tiếng Nhật đã được sử dụng khá phổ biến tại FJP nhưng từ ngày 1/9, đây sẽ là ngôn ngữ chính thức của công ty, bên cạnh ngôn ngữ khác là tiếng Anh.

Quy định sử dụng tiếng Nhật là ngôn ngữ chính thức tại FJP đã được ban hành từ năm 2019. Trước bối cảnh nhân sự tăng lên nhanh chóng và đặc biệt tỷ lệ CBNV global tại FJP chiếm tới hơn 30%, công ty đã nhắc lại quy định này nhằm thực hiện triệt để và hiệu quả hơn.

Theo đó, quy định đề cập tới quy tắc sử dụng ngôn ngữ chính thức và mức tiêu chuẩn về năng lực ngôn ngữ chính thức của mỗi CBNV áp dụng tại FJP.

Cụ thể, trong các hoạt động giao tiếp bên ngoài với khách hàng, các cuộc họp và tài liệu sẽ sử dụng 100% tiếng Nhật. Tiếng Anh sẽ được sử dụng với một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Trong nội bộ, các cuộc họp, email, trò chuyện và tài liệu chính thức của công ty đều bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Hoạt động giao tiếp nội bộ tại các nhóm/bộ phận có thể sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật và tiếng Anh nếu không có thành viên có quốc tịch khác nhau.

Các bài đăng trên workplace và các thông báo quan trọng từ từng bộ phận tại group FJP phải được viết bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt.

Quy định cũng nêu rõ, tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật của mỗi CBNV là N2, tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh của mỗi CBNV là Toeic 600. Đây sẽ một trong những hạng mục để cán bộ quản lý đánh giá nhân viên.

Công ty sẽ thực hiện đánh giá năng lực ngoại ngữ của mỗi nhân viên và xây dựng kế hoạch đào tạo cho những nhân viên chưa đạt trình độ chuẩn. Những nhân viên chưa đạt tiêu chuẩn phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong vòng hai năm và có thể xây dựng kế hoạch tự học, bên cạnh những chương trình đào tạo của công ty.

Với việc quy định ngôn ngữ chính thức, FJP đang hướng tới xây dựng môi trường global, đồng thời, cải thiện hoạt động truyền thông nội bộ một cách hiệu quả cũng như nâng cao năng lực ngoại ngữ của mỗi CBNV.

Related Articles

Mới nhất