20.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

Buy now

Triển khai cập nhật tình hình quản lý tài sản thông tin tại FJP

Để duy trì tính bảo mật an toàn cho dữ liệu thông tin tại FPT Japan và đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn ISO27001, Privacy Mark, phòng ISM sẽ kiểm tra cập nhật tình hình quản lý data dữ liệu & thông tin cá nhân đang sử dụng tại các phòng ban tại FPT Japan từ ngày 1/3~15/3.

Phạm vi triển khai cập nhật lần này là toàn bộ 5 công ty FHD, FSJ, FORD, FCJ, FJA của FJP.

ISM sẽ gửi email file kiểm kê tài sản thông tin của năm 2021 cho các phòng ban để các bên kiểm tra và cập nhật cho năm 2022 theo tình hình thực tế mới nhất.

Dựa trên file kiểm kê 2022 đã được cập nhật, ISM sẽ đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp. Các phòng sẽ xác nhận lại các biện pháp xử lý và áp dụng thực hiện để quản lý an toàn cho tài sản thông tin của phòng mình.

Việc cập nhật tình hình quản lý data dữ liệu & thông tin cá nhân là cần thiết nhằm đảm bảo tính bảo mật và phòng tránh những sự cố về bảo mật thông tin. Điều này cũng đảm bảo các công ty tuân thủ theo các tiêu chuẩn ISO27001 và Privacy Mark mà FJP đã đánh giá thành công trước đó.

Related Articles

Mới nhất