15.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Buy now

[ISM] Chương trình truy tìm lỗ hổng bảo mật thông tin

Hưởng ứng chuỗi hoạt động tăng cường ý thức bảo mật dành cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại FPT Japan, đầu tháng 12/2021, Phòng Bảo mật Thông tin thực hiện chương trình Truy tìm lỗ hổng Bảo mật tại FPT Japan. Thông qua việc phát hiện các lỗ hổng, ISM mong muốn toàn bộ nhân viên tại FPT Japan cùng chung tay và nâng cao ý thức bảo vệ công ty khỏi các rủi ro tiềm ẩn cũng như các tấn công từ bên ngoài, đưa FPT Japan trở thành môi trường làm việc an toàn bảo mật.

I. Đối tượng: Toàn bộ nhân viên FPT Japan
II. Thời gian:
Thời gian nhận bài tham gia: 22/11 – 20/12/2021
Thời gian chấm giải và công bố: 20 – 24/12/2021
III. Mục tiêu: Nâng cao nhận thức về các rủi ro BMTT cho nhân viên FPT Japan
IV. Thể lệ:
Gửi email trực tiếp về địa chỉ FJP.ISMS.info@fsoft.com.vn theo nội dung như sau:

Tiêu đề: ISMS_SecurityRisk
Nội dung:
Mô tả chi tiết về rủi ro bạn phát hiện được (bắt buộc). Thông tin này cần để ISM đánh giá được mức độ ảnh hưởng của rủi ro.
Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ thêm về đối tượng có khả năng gây ra rủi ro, khu vực và khoảng thời gian có khả năng phát sinh rủi ro. Đồng thời, đề xuất thêm giải pháp để đề phòng/xử lý rủi ro (khuyến khích).
V. Tiêu chí đánh giá và giải thưởng: (tham khảo hình đính kèm)


Phòng FJP.ISM

Related Articles

Mới nhất