Tháng Tám 12, 2021

FJPer BIỂU DIỄN TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT

FJPer có thể đăng video về phần biểu diễn của mình thể hiện tinh thần cổ động thể thao trên nền nhạc bài “Tokyo Olympics 2021 Gorin Ondo” hoặc “Paprika” (Link dưới đây). Không hạn chế số lượng bài đăng. Có thể cover dựa trên vũ đạo gốc hoặc dance freestyle.

Leave a Reply