20.3 C
New York
Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024

Buy now

Team Workforce FJP tổng kết Q1

Sáng ngày 9/4, khối nguồn lực FJP đã tổ chức tổng kết Q1/2021. Trong quý 1 vừa qua, các bộ phận HR, RA, LDI đã đồng hành cùng công ty vượt qua ảnh hưởng của Covid bằng những giải pháp thiết thực, kịp thời.

Trong quý 1, RA có nhiều chương trình đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng nguồn lực. Do covid nên việc điều động nguồn lực của bộ phận gặp nhiều khó khăn. Trong đó có việc tuyển nguồn lực giỏi tiếng anh từ FSOFT Việt Nam. Trong quý 2, RA sẽ đẩy mạnh hoạt động: Branding về tuyển dụng tại thị trường Nhật và Việt Nam.

LDI triển khai chương trình đào tạo tập trung vào upstream, communication… Quý 1 số người tham gia đào tạo 488 người. Trung bình mỗi người đạt 24,5 giờ đào tạo. Số chứng chỉ là 145.

Bình luận về con số này trên Workplace nhóm Samurai Club, Chủ tịch FJP Trần Đăng Hoà cho rằng LDI cần nâng số giờ đào tạo 100 giờ/người/năm.

Đại diện LDI cũng cho biết trong quý 2, đơn vị chuẩn bị release 1 infra cho việc quản lý thông tin đào tạo của từng nhân viên, đơn vị trên hệ thống Employee Portal.

Dẫn lại chia sẻ của Chủ tịch FSOFT Chu Thị Thanh Hà về 3 nội dung ‘Heart-share’, ‘Mind-share’ và ‘Business-share’, CPO FJP Trịnh Văn Thảo mong muốn khối nguồn lực cùng lan toả ‘Heart-share’ đó là: hãy đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, cho dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn.

Related Articles

Mới nhất