26.6 C
New York
Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024

Buy now

FJP triển khai chiến dịch M55 dành cho MNG được bổ nhiệm

Năm 2024, mỗi một cán bộ quản lý, lãnh đạo FJP sẽ cần có tối thiểu 55h đào tạo (training). Đây là nội dung chiến dịch M55 của FJP do LDI triển khai.

Chương trình M55 bắt đầu từ tháng 1/2024 và kéo dài tới hết tháng 12/2024. Với mục tiêu “Learn to lead, teach to inspire”, M55 hướng tới việc tăng số giờ đào tạo (bao gồm cả giờ học và dạy) của đội ngũ Manager (MNG), nhằm thúc đẩy tinh thần tự nâng cao năng lực bản thân. Với chiến dịch này, mỗi Manager sẽ trở thành động lực, người truyền cảm hứng để khích lệ các thành viên trong tổ chức.

Thống kê của LDI cho thấy, năm 2023, tổng số giờ đào tạo trung bình của nhóm MNG tại FJP thấp hơn so với con số tại offshore. Nhiều MNG không đạt 50% số giờ học tối thiểu theo quy định. Đây là bối cảnh để LDI phát động chiến dịch M55 dành cho tất cả các MNG được bổ nhiệm của FJP.

Với chiến dịch này, năm 2024, số giờ đào tạo tối thiểu của mỗi MNG là 55h. Trong đó, tất cả MNG phải có tối thiểu một chuyên đề chia sẻ hoặc một khóa đào tạo. Riêng nhóm MNG từ L5 up thì cần tối thiểu 7 giờ dạy.

Để hỗ trợ các MNG hoàn thành mục tiêu, LDI đã thiết kế các chương trình học phù hợp, được chia thành 2 mảng chính là Leadership & Management và Ngoại ngữ. Các khóa học sẽ được phân bổ theo thời gian, và thông báo qua email hoặc group FJP Training Center để MNG có thể thu xếp tham gia.

Khuyến khích phong trào tự đào tạo cho đội ngũ MNG, LDI cũng ban hành hệ thống giải thưởng theo từng chặng. Hằng tháng, hằng quý, top 3 MNG có số giờ học, giờ dạy sẽ được vinh danh tại họp BOM. Kết thúc chiến dịch, top 3 MNG có số giờ học và dạy được vinh danh trong Sum-Up cuối năm.

Hướng tới xây dựng FSOFT nói chung, FJP nói riêng trở thành tổ chức học tập, M55 được LDI thiết kế dựa trên bối cảnh dự án đánh giá năng lực lãnh đạo Manager của FSOFT triển khai từ đầu năm nay. Chương trình được Chủ tịch FSOFT Chu Thị Thanh Hà bảo trợ và đề xuất áp dụng cho các OB có nhu cầu.

Related Articles

Mới nhất