25.4 C
New York
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024

Buy now

FJP tăng hệ số thưởng tiêu chuẩn kỳ winter cho CBNV

Hệ số thưởng tiêu chuẩn 2023 của CBNV FJP sẽ tăng lên 1.3 tháng lương thay vì mức tiêu chuẩn 1.0 như trước. Đây là hệ số thưởng tiêu chuẩn cao nhất từ trước tới nay của FJP kể từ khi thành lập.

TGĐ FJP Đỗ Văn Khắc vừa ký quyết định về việc tăng hệ số thưởng cho CBNV FJP kỳ Winter với mức thưởng tiêu chuẩn là 1.3 tháng lương cơ bản thay vì mức tiêu chuẩn 1.0 tháng lương như trước.

Việc tăng mức thưởng tiêu chuẩn cho CBNV FJP được dựa trên kết quả hoạt động hiệu quả của công ty về doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng năng suất cũng như chỉ số kiểm soát chi phí tốt trong năm 2023.

Ban lãnh đạo công ty kỳ vọng, điều này sẽ thúc đẩy nhân viên tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm tới khi công ty đặt mục tiêu thách thức 699 oku Yen (OKR là 735 oku Yen) doanh thu và xa hơn nữa là 1.026 oku Yen vào năm 2026.

Quyết định này được áp dụng cho toàn thể CBNV FJP. Các thành viên áp dụng lương khoán, gói Nenpou không nằm trong đối tượng được chi trả.

Vượt qua bối cảnh kinh tế nhiều biến động, FJP đã nhanh chóng hoàn thành kế hoạch doanh thu 2023 trước 1 tháng và là OB đầu tiên đạt doanh số 100 triệu USD trong một quý. Với con số 50,5%, đây cũng là năm công ty đạt mức tăng trưởng cao nhất trong gần 2 thập kỷ (2005-2023), đóng góp lớn vào doanh thu 1 tỷ USD của FSOFT.

Tô Ngà

Related Articles

Mới nhất