24.1 C
New York
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Buy now

Người FJP có thể đề xuất khen thưởng đồng nghiệp

Ngay từ bây giờ, mỗi CBNV có thể đề xuất khen thưởng cho đồng nghiệp của mình khi có kết quả làm việc tốt, hay để khích lệ tinh thần.

Send Proposal – Chức năng mới được tích hợp trên myFPT chỉ dành cho CBNV của FJP. Theo đó, bất kỳ ai cũng có thể đề xuất khen thưởng cho đồng nghiệp của mình trong công ty.

Người đề xuất chỉ cần viết lý do, tag người nhận đề xuất và Reviewer là cán bộ quản lý của đơn vị mình hoặc đơn vị của người được đề xuất.

Ngay khi Reviewer approved, gold sẽ được tặng thưởng như quy trình thông thường.

Tính năng đề xuất khen thưởng được Ban Nhân sự FJP triển khai nhằm khích lệ các CBNV ở mỗi vị trí, vai trò. Qua đó, tăng cường sự gắn kết trong nội bộ các bộ phận và toàn công ty.

Tô Ngà

Related Articles

Mới nhất