15.6 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Buy now

Chủ tịch hội đồng tỉnh Tochigi đến thăm văn phòng FPT

Sáng ngày 8/9 đoàn lãnh đạo tỉnh Tochigi, đại diện là ngài Sato – chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tochigi, ngài Sekiya – Phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tochigi, cùng đoàn 11 lãnh đạo và đại biểu đã có chuyến tới thăm văn phòng FPT Tochigi Innovation Hub.

Phía FPT đại điện là ông Mizuta – phó giám đốc FPT Software Japan, Lê Quang Việt – giám đốc FPT Tochigi Innovation Hub cùng hơn 10 cán bộ nhân viên tại Tochigi đã tiếp đón đoàn.

Đại điện FPT đã giới thiệu với Tỉnh Tochigi về Việt Nam, về FPT, qua đó nhấn mạnh về điểm mạnh, sức tăng trưởng mạnh mẽ của FPT cũng như định hướng phát triển của FPT nói chung và FPT Tochigi nói riêng trong thời gian tới.

Đại diện Tỉnh quan tâm đến sự phát triển của FPT Tochigi. FPT Tochigi chia sẻ định hướng phát triển với định hướng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp địa phương, xây dựng trung tâm phát triển tại Tochigi, cũng như định hướng tăng cường xúc tiến kinh doanh các lĩnh vực sản xuất, y tế và tài chính, hướng tới mục tiêu 300 nhân viên FPT tại Tochigi.

Bên cạnh đó, đại diện tỉnh cũng quan tâm đến việc đầu tư hợp tác giáo dục tại tỉnh và việc tuyển dụng người Nhật tại địa phương. Đại điện FPT Tochigi – Lê Quang Việt cho biết đơn vị đặt mục tiêu tuyển dụng 100 người Nhật trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

Kết thúc buổi họp Đại diện Tỉnh Tochigi cam kết đồng hành và giúp đỡ FPT Tochigi Innovation Hub cùng hướng tới các mục tiêu đã đặt ra.

Văn phòng FPT Tochigi Innovation Hub thành lập ngày 13/5/2023 với mục đích đẩy mạnh business tại tỉnh với các khách hàng lớn trong ngành ô tô, y tế.
Ngoài ra với đặc thù cách gần Tokyo, cách 50’ tàu, FPT Tochigi cũng định hướng là một trung tâm phát triển (nearshore) trong nước Nhật.

Sáng ngày 8/9 đoàn lãnh đạo tỉnh Tochigi, đại diện là ngài Sato – chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tochigi, ngài Sekiya – Phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tochigi, cùng đoàn 11 lãnh đạo và đại biểu đã có chuyến tới thăm văn phòng FPT Tochigi Innovation Hub.
Phía FPT đại điện là ông Mizuta – phó giám đốc FPT Software Japan, Lê Quang Việt – giám đốc FPT Tochigi Innovation Hub cùng hơn 10 cán bộ nhân viên tại Tochigi đã tiếp đón đoàn.

Đại điện FPT đã giới thiệu với Tỉnh Tochigi về Việt Nam, về FPT, qua đó nhấn mạnh về điểm mạnh, sức tăng trưởng mạnh mẽ của FPT cũng như định hướng phát triển của FPT nói chung và FPT Tochigi nói riêng trong thời gian tới.

Đại diện Tỉnh quan tâm đến sự phát triển của FPT Tochigi. FPT Tochigi chia sẻ định hướng phát triển với định hướng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp địa phương, xây dựng trung tâm phát triển tại Tochigi, cũng như định hướng tăng cường xúc tiến kinh doanh các lĩnh vực sản xuất, y tế và tài chính, hướng tới mục tiêu 300 nhân viên FPT tại Tochigi.

Bên cạnh đó, đại diện tỉnh cũng quan tâm đến việc đầu tư hợp tác giáo dục tại tỉnh và việc tuyển dụng người Nhật tại địa phương. Đại điện FPT Tochigi – Lê Quang Việt cho biết đơn vị đặt mục tiêu tuyển dụng 100 người Nhật trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

Kết thúc buổi họp Đại diện Tỉnh Tochigi cam kết đồng hành và giúp đỡ FPT Tochigi Innovation Hub cùng hướng tới các mục tiêu đã đặt ra.

Văn phòng FPT Tochigi Innovation Hub thành lập ngày 13/5/2023 với mục đích đẩy mạnh business tại tỉnh với các khách hàng lớn trong ngành ô tô, y tế.
Ngoài ra với đặc thù cách gần Tokyo, cách 50’ tàu, FPT Tochigi cũng định hướng là một trung tâm phát triển (nearshore) trong nước Nhật.

Related Articles

Mới nhất