25.4 C
New York
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024

Buy now

Tìm kiếm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Đại Biểu Lao Động!

Phòng nhân sự FPT Japan xin thông báo về việc ứng tuyển thành viên Đại Diện Người Lao Động trong từng pháp nhân của công ty (FHD, FSJ, FTJ, FCJ, FORD)

Đại diện Người Lao động là Anh/Chị được sự tin tưởng ủng hộ của đa số CBNV và cùng công ty thực hiện các hoạt động như đại diện nhân viên về việc cam kết các nội dung như Hiệp Định 36, Hiệp Định Lao Động, Tạo mới hoặc thay đổi nội dung trong Quy tắc lao động v.v… các thủ tục này được nộp lên các cơ quan hành chính của Nhật bản.

Hình thức ứng cử và tuyển chọn:

Các đại diện từng công ty đề xuất ứng tuyển

Đối tượng ứng cử viên: CBNV đang có hợp đồng lao động với các công ty: FHD, FSJ, FTJ, FORD, FCJ (không bao gồm CBNV đang giữ chức vụ là Manager trở lên)

Thời gian ứng cử: 2022/2/7~2022/2/13

Địa chỉ liên hệ: Các anh chị có nguyện vọng ứng tuyển xin vui lòng liên hện tới địa chỉ mailFJP.FUN@fsoft.com.vn.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG sẽ được quyết định từ danh sách ứng cử viên dựa trên sự tín nhiệm và nhận được đa số phiếu bầu từ CBNV đang có hợp đồng với công ty.

Đại diện người lao động nhiệm kỳ: 2022/4/1~2024/3/31 (2 năm)

Phạm vi áp dụng với các thủ tục (*Các tài liệu in đậm là các thủ tục được update định kỳ hàng năm)

1. Hiệp định Quản lý thời gian làm việc vào ngày nghỉ, làm ngoài giờ (Hiệp Định 36)

2. Hiệp định về Nghỉ nuôi con/Nghỉ điều dưỡng

3. Hiệp định liên quan đến việc xin trợ cấp đối với lao động nghỉ nuôi con, nghỉ điều dưỡng và tiếp tục tuyển dụng người cao tuổi

4. Hiệp định lao động liên quan đến khấu trừ một phần tiền lương

5. Hiệp định liên quan đến chế độ làm việc Flextime

6. Hiệp định lao động liên quan đến thời gian làm việc ngoài văn phòng

7. Hiệp định đối về chế độ làm việc không cố định thời gian

8. Hiêp định về chế độ lao động với hình thức Sairyou

9. Tiếp nhận ý kiến về việc tạo mới và thay đổi nội dung Quy Tắc Lao Động

10. Tiếp nhận các ý kiến khi kéo dài thời gian làm việc tại một đơn vị theo luật Haken

11. Hiệp định về quản lý lao động Haken: cùng mức lương với cùng công việc

12. Các Hiệp định khác theo luật pháp quy định

Đây là thủ tục quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp, rất mong nhận được sự hợp tác của toàn thể nhân viên trong công ty.

Trân trọng.

Ban thư ký bổ nhiệm Đại diện người lao động FPT Japan Group.

Related Articles

Mới nhất