Tháng Mười Hai 14, 2021

Nhân viên FPT Japan đạt chứng chỉ PEGA PCSSA

Anh Cao Dinh Nguyen Khoa (FORD.DEV) là người đầu tiên ở FJP đạt chứng chỉ PCSSA – “Pega Certified Senior System Architect”.

Hiện hơn 1 nửa dự án ở Okinawa hiện liên quan đến PEGA. Số người làm ở các dự án lên đến 80 thành viên, khách mong muốn tăng lên 100-150 người. Với mục tiêu 500-1000 người trong vòng vài năm tới FORD vẫn liên tục tuyển các bạn lập trình viên trẻ thân thiện, máu lửa (dám đi xa – Okinawa).

Leave a Reply