14.8 C
New York
Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Buy now

FPT kết nối thủ tướng đối thoại với 17 lãnh đạo công nghệ hàng đầu Nhật

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Chiyoda-ku, Tokyo, bàn về “Hợp tác phát triển chuyển đổi số”. Các doanh nghiệp Nhật Bản đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể trong từng lĩnh vực, vấn đề nổi bật trong mục tiêu thực hiện Chính phủ số, Kinh tế số.

Tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp trước hết phải đến từ hoàn thiện thể chế, với thước đo sát sườn từ thực tiễn. Thứ hai là nguồn lực con người, bắt đầu từ nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số, các chương trình phải lấy con người – doanh nghiệp là trung tâm. Thứ ba, nguồn lực tài chính phải phù hợp, hiệu quả, khoa học. Thứ tư là đầu tư cho quản lý. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công tư khi nguồn lực nhà nước là có hạn với vai trò dẫn dắt, kích hoạt cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển.

Related Articles

Mới nhất