25.4 C
New York
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024

Buy now

FPT JAPAN thành công mở rộng chứng chỉ PRIVACY MARK cho công ty con

Sau đợt đánh giá chứng chỉ Bảo Mật Thông Tin ISO 27001:2013, FPT Japan tiếp tục thành công trong đánh giá hệ thống Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân (Privacy Mark) và mở rộng thành công chứng chỉ này cho công ty FPT Software Japan.

Việc đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia của JUAS. Chuyên viên đánh giá tiến hành kiểm soát hồ sơ vận hành trong 2 năm (2019-2020) FPT Japan Holdings và đánh giá tài sản của 29 bộ phận, đồng thời xem xét thực tế, và phỏng vấn quản lý các phòng ban. Sau các hoạt động đánh giá khắc khe và nghiêm ngặt cuả chuyên gia Nhật bản, FPT Japan đựợc nhận xét tổng hợp gồm: FJP quản lý và vận hành tiêu chuẩn Privacy Mark tốt so với mặt bằng chung. Chuyên gia sẽ thực hiện báo cáo kết quả này lên hội đồng phê duyệt tại JUAS, và sẽ cấp chứng chỉ cho FJP vào tháng 12/2021 sắp tới.

Chương trình Đánh giá Privacy Mark được thực hiện định kỳ 2 năm/lần theo quy định của tiêu chuẩn JISQ15000:2017, nhằm giúp các công ty có chứng chỉ rà soát các hoạt động liên quan đến vấn đề BMTT cá nhân trong tổ chức. Đồng thời, giúp tổ chức tham gia đánh giá nhận ra các điểm bất cập để hiệu chỉnh cải thiện chất lượng bảo mật thông tin cá nhân và nâng cao nhận thức cho nhân viên.

Trong năm 2019, FPT Japan lần đầu tiên đánh giá lấy 2 chứng chỉ về bảo mật thông tin gồm ISO 27001:2013 và chứng chỉ bảo mật thông tin cá nhân Privacy Mark tiêu chuẩn của Nhật Bản.

Related Articles

Mới nhất