18.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024

Buy now

FJP triển khai áp dụng chính sách quản lý kinh doanh liên tục (BRCMS)

Năm 2024, FJP chính thức triển khai chương trình vận hành và lấy chứng chỉ hệ thống phục hồi và liên tục kinh doanh theo chuẩn ISO 22301, phù hợp với mục tiêu về kinh doanh liên tục của FPT Software.

Chính sách thể hiện khái quát hóa các mục tiêu, phạm vi của BCMS cùng cam kết của lãnh đạo cao nhất với nội bộ và bên ngoài về việc đảm bảo vận hành, duy trì hiệu quả hệ thống kinh doanh liên tục theo chuẩn ISO 22301. Đây là tiền đề để FJP thành công lấy chứng nhận ISO 22301 và thông qua đó, FJP có thể minh chứng được năng lực và cam kết với khách hàng về khả năng phục hồi kinh doanh sau những gián đoạn không mong muốn.

Việc tuân thủ chính sách sẽ giúp công ty nói chung và từng đơn vị nói riêng kiểm soát được rủi ro gây ra gián đoạn kinh doanh một cách hiệu quả, giúp tối thiểu hóa sự ảnh hưởng của sự cố và thời gian phục hồi, từ đó giữ vững chức năng kinh doanh quan trọng trong suốt thời kỳ xảy ra sự cố. Là một phần trong hệ thống chính sách chung của công ty, BCMS policy được công bố trên QMS – Hệ thống quản lý tài liệu hiện hành, thuộc tài liệu FSOFT Policy, mục 19- Business Continuity Management.

ISM đã đồng hành cùng LDI xây dựng tài liệu giới thiệu về chính sách BCMS và nhận thức chung về hệ thống BCMS tới toàn thể nhân viên của FPT Japan trên trang đào tạo e-Learning. Chương trình sẽ được triển khai tới toàn bộ FJPer vào tháng 8/2024.

Để tìm hiểu thêm về chính sách, FSOFTers có thể truy cập tại link.

Related Articles

Mới nhất