19.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024

Buy now

FJP hoàn thành diễn tập Diễn tập phòng tránh thảm họa tại khu vực tỉnh Aichi

Người FJP tại khu vực tỉnh Aichi đã cùng tham gia giả định có động đất cấp độ lớn, công ty cần xác nhận độ an toàn của nhân viên.

Sau tín hiệu được phát từ tool Anpi và CBNV đều xác nhận tình trạng an toàn qua 3 kênh gồm My kintai, Email, Workchat. Một số nhân viên chọn unsafe để kiểm tra phản ứng của Ban đối phó khẩn cấp FJP (FET). Ban liên lạc cũng đã gọi chọn một số case unsafe để check tình trạng thực tế.

Từ tháng 8/2018, FPT Japan đã thành lập Ban ứng phó khẩn cấp (FET – FPT Japan Emergency Taskforce) với nhiệm vụ lập kế hoạch hành động cũng như đào tạo, chuẩn bị dự phòng cho nhân viên và công ty có thể bảo vệ tính mạng và tài sản một cách chuyên nghiệp trong các tình huống khẩn cấp.

Related Articles

Mới nhất