25.7 C
New York
Thứ Ba, Tháng Sáu 18, 2024

Buy now

Chiến dịch tăng doanh số dành cho Sales

Để động viên và khuyến khích tinh thần “dù covid vẫn commit” của toàn bộ anh em Sales FJP, CRO FJP Nguyễn Hoàng Linh đã công bố mức thưởng nóng hấp dẫn.

Theo đó, sales tăng thêm WIP vào doanh số 2021 ngoài plan 1.3 (chốt từ NOV 26th 0:26) với mỗi 30,000 USD nhận thưởng 30,000 JPY; 60,000USD nhận thưởng 60,000JPY.

Theo CRO FJP trong tháng 12, FJP đang thiếu gần 2 triệu USD so với plan của S2. Gần đây nhất, FJP công bố phần thưởng trị giá 1.000 Man Yên sẽ trao cho các cá nhân Sales lấy được các hợp đồng có quy mô 10 triệu USD trở lên, áp dụng cho dự án đầu tiên. Tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản nhân viên ngay sau khi khách hàng ký hợp đồng.

Related Articles

Mới nhất