Tháng Mười Một 17, 2021

FPT Japan tư vấn chuyển đổi số cho khách hàng

Các chuyên gia của FCJ sẽ tư vấn số hóa toàn bộ hệ thống lõi (core system) cho khách hàng. Dự kiến, dự án chạy đến hết năm sau với tổng budget mà khách đang “nhắm” cho FPT là khoảng 1-1,5 triệu USD. Trong năm nay, phần công việc được triển khai trong 2 tháng (11 – 12) với tổng giá trị ước tính 1.000 Man yên.

Dự án chuyển đổi số do anh Kawakami Takehiro (FCJ) và AM Pham Thi Trang (FJP.OSK) thực hiện. Dự án này là một cuộc cách mạng công nghệ số quan trọng sống còn đối với khách hàng.

Leave a Reply